Tenis Tarihçesi Hakkında Önemli Bilgiler

Dünya üzerindeki her bilgi ve beceride olduğu gibi spor disiplinleri açısından da belli bir tarihsel süreç söz konusudur. Doğuşundan günümüze bütün spor dalları belirli bir çizgide ilerlemekte ve değişmektedir. Bu açıdan geçirdikleri değişim grafiğini anlayabilmek ve sporu daha iyi tanıyabilmek noktasında mevcut tarihler oldukça değer taşımaktadır. Tenis tarihçesi de önemli bir yoğunluğa sahip zaman aralığını ifade etmektedir. Bu oyun hakkında mevcut bilimsel bilgiler ve varsayımlar olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Özellikle tenisin ilk oynandığı yıllar konusunda söz konusu teorilerin çeşitli olduğu bilinmektedir. Tenis tarihçesi bütün durumlarda oldukça külliyatlı ve önemli bir değişim grafiğini gözler önüne sermektedir.

Tenis tarihçesi ile ilgili detaylara bakıldığında bu oyunun ilk olarak ilkçağ uygarlıklarında oynandığı düşünülmektedir. Söz konusu verilerin tam manası ile bilimsel olduğunu ifade etmek mümkün değildir. Ancak birtakım bulgulara rastlandığı da aşikardır. Kesin olarak oyunun ilk oynandığı tarihlerin Ortaçağ Avrupa’sında gerçekleştiğini belirtebiliriz. Tenisin doğuş noktası Fransa’dır. Fransız asillerin oynadığı oyun zaman içerisinde değişime uğrayarak yaygınlık kazanmıştır. Bu açıdan tenisin ilk oynadığı biçiminde top yerinde metal yapıda olduğu düşünülen bir materyal kullanılmaktadır. Diğer yandan en çarpıcı bilgi de oyunun çıplak elle oynanıyor olmasıdır. Zaman içinde söz konusu durumun yaşattığı zorluk eldiven kullanımını ihtiyaç haline getirmiştir.

Eldiven kullanımının tenis tarihçesi açısından etkisi oldukça önemlidir. Bu sayede daha modern bir oyun haline gelen tenis 1800’lü yılların son çeyreğinde tenis raketi ortaya çıkışı ile söz konusu kategoriye dahil edilmiştir. Bu disiplinin İngilizler ve İtalyanlar tarafından geliştirildiği görülmektedir. Özellikle söz konusu oyunların bir disiplin haline getirilmesi İngilizlerin çabaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Bilhassa Kriket Kulübü’nün üyeleri tarafından İngiltere’de bu oyunun mevcut kuralları baştan sona tasarlanmış ve ilan edilmiştir. Modern tenisin bugünkü haline gelmesi noktasında İngilizlerin etkisi oldukça fazladır. Diğer taraftan 1877 yılında ilk tenis turnuvası olan Wimbledon’ın düzenlenmesi zaman içinde düzenlenecek Grand Slam turnuvaların başlangıcı sayılmıştır. 1977’de Uluslararası Tenis Federasyonu’nun kurulması ile söz konusu disiplin global hale gelmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Supertotobet